Polityka Prywatności

Firma NN Studio, właścieciel marki NN Design nie udostępnia osobom trzecim informacji o danych osobowych lub instytucji. Chyba, że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]. W celu skorzystania z usług sklepu Klienci zobowiązani są do podawania prawidłowego adresu pocztowego, na który ma być wysłana paczka. Podawanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe lub instytucji podawane przy rejestracji lub za pośrednictwem poczty e-mail, są wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia zalogowania się do naszego systemu oraz realizacji zamówienia. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom nie będącym pracownikami lub współpracownikami firmy NN Studio. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Wszystkie projekty i zdjęcia prezentowanych produktów opublikowane w naszym sklepie internetowym stanowią własność firmy NN Studio, a ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie w całości lub częściowo bez zgody właściciela jest zabronione.