Privacy Policy

Firma NN Studio, właścieciel marki NN Design nie udostępnia osobom trzecim informacji o danych osobowych lub instytucji. Chyba, że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]. W celu skorzystania z usług sklepu Klienci zobowiązani są do podawania prawidłowego adresu pocztowego, na który ma być wysłana paczka. Podawanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe lub instytucji podawane przy rejestracji lub za pośrednictwem poczty e-mail, są wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia zalogowania się do naszego systemu oraz realizacji zamówienia. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizations or individuals who are not employees or business associates NN Studio. Customers have the right to access their personal data, rectification and removal. We reserve the right to change this privacy policy. All designs and pictures of the products published in our online store are the property of NN Studio, and their copying and dissemination in whole or in part without the consent of the owner is prohibited.